ARTIKKELITKARJALAINEN 3.12.2007
Jarno Hätinen, PYHÄSELKÄ


Vuoden pyhäselkäläiseksi yrittäjäksi hiljattain valittu Pyhäselän RomuExpert Oy on yritys, josta on turha etsiä tietoja internetistä. Lähes ainoa, mitä verkosta irtoaa, on yrityskatalogien sivuilta löytyvä puhelinnumero sekä osoitetiedot, jotka paljastavat Romuexpertin sijaitsevan Kaivoksentie 1:ssä.

Rauta ja muu metalliromu lajitellaan sekä käsitellään sellaiseksi, että se voidaan toimittaa eteenpäin sulatettavaksi. Lopulta kierrätetty materiaali päätyy teollisuuden raaka-aineksi. | Kuvat: SAKARI LINDELL

Toimitusjohtaja Jari Kuosmanen kertoo, että nettisivut ovat kyllä olleet suunnitteilla jo pitkään, mutta suunnitteluasteella ne ovat vieläkin. – Iltaisin ei useinkaan enää jaksa muuta kuin syödä ja lukaista nopeasti sähköposti ennen nukkumaanmenoa. Mutta kyllä sivut jossainvaiheessa vielä tulevat, Kuosmanen lupaa.

Pyhäselän Romuexpert on värimetallin ja rautaromun kierrätykseen ja kauppaan erikoistunut yritys. Vastaanotettu rauta- ja metalliromu käsitellään, eli leikataan ja lajitellaan sellaiseksi, että tavara voidaan toimittaa eteenpäin sulatettavaksi.

Rautaromun suurimpana ostaja-asiakkaana Romuexpertillä toimii Osuuskunta Teollisuuden Romu (OTR), joka toimittaa raudan edelleen teollisuuden raaka-aineeksi. Värimetallit kierrättää eteenpäin Romukeskus Oy, jonka osakas Pyhäselän Romuexpert Oy on ollut tomintansa alusta alkaen.

Jari Kuosmasen mukaan metallin arvonnousun myötä kilpailu on kiristynyt ja metallin kiertoaste noussut.

Yrityksen toimenkuvaan kuuluvat myös kuljetus- ja purkupalvelut sekä vaihtolavapalvelu. Toiminta ei rajoitu pelkästään kotimaahan. Vuodesta 1990 alkaen yritys on tuonut rautaromua myös Venäjän puolelta, pääasiassa Karjalan tasavallan ja Pietarin alueelta.

Vaikka yritys sijaitsee Pyhäselän rauhallisessa metsämaisemassa, on se tiiviisti kytköksessä globaaliin talouselämään. – yrityksemme toiminta on vahvasti sidoksissa metallin maailmanmarkkinahintoihin, Jari Kuosmanen kertoo.

Noin vuoden ajan yhtiön suojissa on toiminut myös SER -romun vastaanottopiste, johon yksityishenkilöt voivat jättää esimerkiksi tietokoneita, televisioita, jääkaappeja ja pakastimia. – Me emme käsittele SER -romua, vaan toimitamme sen ainoastaan eteenpäin, Jari Kuosmanen sanoo.

Kuosmasen yrityksellä on pitkät perinteet, sillä se perustettiin nykyisille sijoilleen jo vuonna 1978. Alussa toimintaa harjoitettiin toiminimellä Keräilyliike Kuosmanen. Perustajana toimineelle Pertti Kuosmaselle – Jarin isälle – yritys oli aluksi vain lisätienestiä, sillä varsinaisen leipätyönsä hän teki kaivoksella. Pertti Kuosmasen vuonna 1990 sattuneen poismenon myötä yrityksen pyörittäminen jäi Jari Kuosmasen ja hänen äitinsä Marjatta Kuosmasen käsiin.

Vuodesta 1998 lähtien Kuosmasten yrityksen toimintaa jatkettiin osakeyhtiönä, jonka toimitusjohtajana toimii Jari Kuosmanen. Marjatta Kuosmasesta tuli hallituksen puheenjohtaja. Muita osakkaita ei ole. Kuosmasten lisäksi yritys työllistää ympärivuotisesti yhden vakituisen työntekijän. Kesäaikana. jolloin toiminta on vilkkaimmillaan, on romua käsittelemässä lisäksi muutama kausiapulainen.

Jatkuvasti, mutta maltillisesti kasvaneen toiminnan myötä Pyhäselän Romuexpert on saavuttanut kunnioitettavan 2,2 miljoonan vuosittaisen liikevaihdon. Liikevaihto on noussut koko ajan, ja kahden miljoonan raja ylittyi viime tilikaudella. – Liikevaihtoa ovat nostaneet ulkomaankaupan kasvu sekä metallin arvonnousu maailmalla.

Tällä hetkellä metallista maksetaan hyvin, Marjatta Kuosmanen sanoo.. Koska metallin arvo on noussut, on metalli myös alkanut kiertää paremmin. – Kiertoasteen noustessa alalle on tullut myös uusia keräilijöitä, mikä on tiukentanut kilpailua, Jari Kuosmanen sanoo.

Joensuun seudulla Pyhäselän Romuexpertin kanssa romurautaa ja värimetalleja haalivat kierrätettäväksi myös Kuusankoski Oy ja Stena Oy. – Kilpailu on kovaa, sillä 25 kilometrin säteellä toimii kolme saman alan yritystä, Marjatta Kuosmanen toteaa. Stena oy ei kuitenkaan ole Pyhäselän Romuexpertille pelkkä kilpailija, sillä yrityksillä on myös keskinäistä yhteistyötä. Työsarjaa on riittänyt kaikille alueen toimijoille. Pyhäselän Romuexpertin kautta kulkee vuosittain rautaa ja värimetallia kaikkiaan noin 2000 tonnia. – Vuosittainen määrä on ollut samaa luokkaa jo useampana vuonna, sillä emme ole edes pyrkineet nostamaan käsittelymääriä, Jari Kuosmanen sanoo.

Nykyisillä resusseilla toiminta pyörii hyvin, ja keskeisimpänä tavoitteena on ainoastaan saada toiminnasta päivittäinen elanto. Suuria voittoja ei ole lähdetty tavoittelemaan. Kuosmasten yritystoimintaa kuvaakin hyvin sanat maltillisuus, vakaus ja pitkäjännitteisyys. Velat eivät yhtiötä rasita, sillä kulut on pidetty tarkkaan kurissa ja investointeja on tehty harkiten. – Omavaraisuusaste on täydet sata prosenttia, Marjatta Kuosmanen sanoo. Tarkasta taloudenpidosta kertoo myös se, että Pyhäselän Romuexpert on jo viiden vuoden ajan kuulunut luottoluokitukseltaan korkeimpaan AAA-luokkaan.

Jari Kuosmanen kertoo, että romualan yrittäjiä arvostetaan nykyisin selvästi enemmän kuin aiemmin, mistä osittain kertoo myös valinta vuoden pyhäselkäläiseksi yrittäjäksi. – Arvostus on noussut, kun kierrätys- ja egololgisuusajattelu on yleisesti lisääntynyt. Nykyään halutaan, että paikat pysyvät puhtaana ja tavara saadaan kiertoon.

Romuraudan ja -metallin ostajat edellyttävät tänä päivänä laatua myös kierrätysyrittäjiltä. Pyhäselän Romuexpertin konttorin seinää koristaa useita ympäristö- ja laatusertifikaatteja, yhtenä tärkeimmistä ISO 9003 -sertifikaatti, jonka yritys sai jo vuonna 1995. Sertifikaatit ovat ehdoton elinehto kilpailussa pärjäämiselle. – Tänä päivänä tehtaat eivät ota vastaan tavaraa, jos tavarantoimittajalla ei ole tiettyjä sertifikaatteja, Marjatta Kuosmanen tietää.